Društvo

ustupanje iskorišćavanja drugih imovinskih prava

Istog dana i oglas i firma

25. 12. 2020. 13:22 | Vera Barišić

BEOGRAD - Oglas Repuličke direkcije za imovinu o "pokretanju postupka za ustupanje iskorišćavanja drugih imovinskih prava u svojini Republike Srbije", koji se odnosi na Tanjug, objavljen je 17. novembra, istog dana kada je, prema APR, osnovana firma Tačno, izabrana kao najbolji ponuđač, čiji su osnivači Minacord Media d.o.o i Radiotelevizija Pančevo d.o.o.

U javnom oglasu Direkcije navodi se da je odluka o njegovom raspisivanju doneta 12. novembra i da je uputstvo za ponuđače moglo da se preuzme od 17. do 26. novembra. Oglas je objavljen u Srpskom telegrafu.

Kako predmet ustupanja navedena su četiri žiga i autorska prava u vezi autorskih dela nastalih po osnovu 27 ugovora o angažovanju sa ukupno 19 zaposlenih.

Druga imovinska prava se ustupaju na iskorišćavanje uz početnu visinu naknade od 627.481 evra, i to za četiri žiga na period od 10 godina uz početnu naknadu od 567.000 evra, a za autorska prava početna visina naknade je 60.481, na period do 31. decembra 2020. godine, s obzirom da prava Republike Srbije u vezi sa autorskim delima ističu tog datuma.

Izabrani ponuđač obavezuje se da preuzme zaposlene u Tanjugu, kao i određeni broj drugih lica angažovanih u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Prema podacima iz privrednog registra, u firmi Tačno d.o.o vlasnički udeo Minacord media je 40 odsto, a RTV Pančevo 60 odsto.

U firmi Minacord 80 odsto vlasničkog udela ima Željko Joksimović, dok 20 odsto ima Manja Grčić, koja je i zakonski zastupnik novosnovanog privrednog društva Tačno d.o.o.

S druge strane, u Radioteleviziji Pančevo to privredno društvo ima vlasnički udeo od 99,9896 odsto, a 0,0104 odsto ima Radoica Milosavljević.

Minacord media je vlasnik nekoliko kablovskih kanala koji se emituju u Telekomovoj distributivnoj mreži.

Prema rešenju APR od 21. decembra, u Registar privrednih subjekata kod agencije Tanjug upisana je zabeležba Zaključka Vlade Srbije od 10. decembra, da je Vlada saglasna sa Nacrtom ugovora o ustupanju iskorišćavanja drugih imovinskih prava u svojini Srbije, koji će zaključiti Republika Srbija kao titular i privredno društvo Tačno d.o.o. iz Beograda, kao korisnik. (kraj) zvs/vbr/dj

Share: