FoNet je najstarija privatna novinska agencija u Srbiji sa nezavisnom uređivačkom politikom, osnovana u Beogradu februara 1994. godine, u skladu sa standardima profesionalnog i nepristrasnog novinarstva.Vlasnik agencije je novinar iz Beograda Zoran V. Sekulić.

 • FoNet je član Asocijacije medija Srbije i Asocijacije medija Jugoistočne Evrope (SEEMO).
 • FoNet prihvata i pridržava se principa rada profesionalnih novinara, koje propisuju Međunarodna federacija novinara (IFJ) i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).
 • FoNet, kao prvu dužnost, poštuje istinu i pravo ljudi na istinu.
 • FoNet se u obavljanju te dužnosti rukovodi slobodom časnog izbora i objavljivanja vesti.
 • FoNet izveštava uvek i samo u skladu s činjenicama kojima njegov novinar zna izvor i garantuje njihovu tačnost, pri tome ne prećutkujući suštinu i ne falsifikujući podatke.
 • FoNet koristi samo fer načine za dobijanje vesti, slike ili podatka.
 • FoNet ispravlja svaku informaciju koju objavi, ako se ispostavi da ona u celini ili delimično nije bila tačna.
 • FoNet poštuje profesionalnu tajnu u odnosu na izvor informacije dobijene u poverenju i štiti svoga novinara koji, garantujući tačnost informacije, mora da brani tu profesionalnu obavezu.
 • FoNet odbacuje diskriminaciju na rasnoj, verskoj, nacionalnoj, jezičkoj, polnoj, seksualnoj, ideološkoj, političkoj, socijalnoj i svakoj drugoj osnovi.
 • FoNet neoprostivim gresima smatra zlu nameru, plagijat, falsifikat, iskrivljavanje, klevetu, uvredu, neosnovano optuživanje, primanje mita u bilo kojem obliku i sve druge nečasne radnje, a iznad svega raspirivanje mržnje među ljudima na bilo kojoj osnovi.
 • FoNet deluje u opštim okvirima zakona, čak i onda kad se ne slaže s njim, ali u profesionalnim stvarima, kao konačan, priznaje samo sud profesije i isključuje svako uplitanje države, vlade i bilo koga drugog.
 • FoNet sarađuje sa najuticajnijim privatnim i vladinim medijima u Srbiji i regionu, asocijacijama i mrežama lokalnih elektronskih i pisanih medija., kao i sa većim brojem uglednih svetskih medija i agencija.
 • FoNet posluje na tržišnim principima.