Društvo

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica saopštilo

Tužbe zbog umanjenja penzija

26. 08. 2021. 11:02 | Milica Rilak

BEOGRAD - Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica saopštilo je danas da 1. oktobra ove godine ističe rok za pokretanje postupka za naknadu štete zbog smanjenja penzija, kao i da smatraju da je umanjenjem penzija od 2014. do 2018. godine oštećeno oko 840.000 penzionera.

Pozivajući se na podatke koje je Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu prosledila država Srbija, Udruženje sindikata navodi da je u tom periodu na penzijama "ostvarena ostvarena ušteda, odnosno naneta ukupna šteta penzioneraima od 98,9 milijardi dinara ili oko 840 miliona evra".

Ističu da se u ovom trenutku pred sudovima u Srbiji vodi preko 10.000 parničnih i drugih postupaka oštećenih penzionera i njihovih naslednika za naknadu štete nanete smanjivanjem penzija, a da je sud u Strazburu do sada prihvatio nekoliko desetina predstavki od kojih je 11 već objedinjeno u predmet "Žegarac i drugi protiv Srbije", koji se nalazi u postupku rešavanja. (kraj) vbr/mr/dj

Share: