Društvo

Diskriminacija u Srbiji

Romi i dalje u teškom položaju

15. 09. 2021. 12:57 | FoNet | Leposava Čolić

BEOGRAD - Položaj Roma je danas malo bolji, ali oni i dalje žive u veoma teškom položaju, u siromaštvu, i dalje ih odlikuje velika stopa nezaposlenosti, otežan pristup pravima, pravu na rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu, i dalje veliki broj romske dece napušta obrazovanje, izjavila je predstavnica nevladine organizacije Praksis Marijana Luković.

"Država je poslednjih godina unapredila zakonodavni okvir, donošene su razne mere, ali Romi i dalje žive u velikom siromaštvu, suočavaju se sa nezaposlenošću, niskim nivoom obrazovanja, lošim uslovima stanovanja, sa diskriminacijom, govorom mržnje, i raznim predrasudama i stereotipima", rekla je Luković na konferenciji o primeni Zakona o zabrani diskriminacije "Dvanaest godina ropstva ili slobode?".

Ona je navela postove na društvenim mrežama gde je, na primer, objavljena vest o sprovođenju projekta namenjenog unapređenju položaja Roma, a u komentarima se vide govor mržnje, diskriminacija i predrasude. (kraj) is/lč/dj

Share: