Opasne materije na deponiji

18:48 20. 03. 2023. FoNet | Marko Dragoslavić

BEOGRAD - Ispod Pančevačkog mosta u Beogradu stvaraju se nove divlje deponije, na kojima se pored raznog đubreta i građevinskog šuta nalaze i sivi kanisteri na kojima piše upozorenje da se radi o tečnoj supsatnci koja je opasna po ljude i životnu sredinu.

Na kanisterima stoji etiketa na kojoj je na više jezika napisano: "Nadražujuće deluje na oči, respiratorni sistem i kožu" , "Toksično je za vodene organizme, može da izazove dugoročne štetne posledice u vodenoj sredini" , "Izbegavati kontakt sa kožom", "U slučaju kontakta sa očima odmah isprati vodom i zatražiti savet lekara", "Koristiti sa odgovarajućim rukavicama", "Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu" i "Tretirati po specijalnim instrukcijama za bezbednost."

Nove gomile raznog đubreta vidljive su i pored pruge koja prolazi ispod Pančevačkog mosta, a u nekim delovima postoje tragovi paljevine. (kraj) is/md

Share: