Društvo

Zaštitnik građana Zoran Pašalić

Devojčica bez imena

22. 09. 2023. 20:50 | FoNet | Ivica Strnčević

BEOGRAD - Zaštitnik građana Zoran Pašalić utvrdio je da devojčica koja je pre dva dana uspešno reanimirana u Dečjoj klinici u Tiršovoj nema ni lično ime, ni Jedinstveni matični broj građana, i da se njena porodica nije nalazila na evidenciji organa starateljstva sve do 20. septembra.

Pašalić je u saopštenju naveo da, uskladu sa odredbama Porodičnog zakonika i Zakona o matičnim knjigama, u slučaju da u roku od 30 dana od dana rođenja detetu nije određeno lično ime, organ starateljstva postaje nadležan da to uradi.

Shodno tome, Zaštitnik građana zahteva od nadležnog odeljenja Gradskog centra za socijalni rad Beograd da u zakonom definisanom roku, a u skladu sa odredbama Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga, sprovede postupak i odredi lično ime. (kraj) is/mk

Share: