Nastavak negativne prakse

11:23 14. 02. 2024. FoNet | Desk

BEOGRAD - Sekretarijat za kulturu Grada Beograda nastavlja sa negativnom praksom kašnjenja raspisivanja godišnjeg konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi iz budžeta Grada Beograda.

Uz to, ne postoji nikakva zvanična informacija o potencijalnom datumu raspisivanja niti datumu objave rezultata konkursa.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije ukazala je više puta na negativne posledice kašnjenja javnih konkursa, jer radnicima i radnicama u kulturi ne ostavlja dovoljno prostora za sprovođenje aktivnosti na godišnjem nivou, a samim time ni da ostvare dugoročna planiranja.

Sve to izrazito negativno utiče na kulturnu produkciju i ponudu u Beogradu jer odlaže realizaciju projekata i programa prema kraju godine.

U takvoj situaciji stalnog kašnjenja i pomeranja rezultati konkursa budu objavljeni pred kraj drugog kvartala godine, potom procedura potpisivanja ugovora i isplate novca traje predugo i tim tempom većina organizacija projekte može da realizuje tek na jesen ili zimu.

Budući da su programi cele nezavisne scene sabijeni u tako kratak vremenski period, dolazi do neravnomernog prisustva kulturnih sadržaja tokom godine, čime je najviše oštećena publika, koja je lišene programa tokom prvih, čak devet meseci u godini, a pred kraj godine, nemoguće je pratiti programe, jer se niko ne može naći na deset mesta istovremeno. Sve ovo loše utiče na razvoj publike, a to je glavni razlog zbog koje programe pravimo.

Pojavljuje se i nepotrebna prepreka u pogledu izvodljivosti, jer zbog okupiranosti materijalnih resursa, kao što su prostori (galerijski, koncertni, muzejski, itd) dolazi do nepotrebnog manjka kapaciteta u vreme realizacije projekata.

Premalo vremena za planiranje, organizaciju i realizaciju projekata i programa neminovno utiče na uslove rada u kulturi, kvalitet projekata i načine distribucije umetničkih programa, a radnike i radnice u kulturi stavlja u poziciju neizvesnosti i nesigurnosti koju uprava Grada sistematski održava ili čak pogoršava.

Podsećamo da mnogi od tih projekata nastaju kao deo međunarodne saradnje, pa se ovim kašnjenjima domaći organizatori dovode u neprijatan položaj, a naši umetnici bivaju marginalizovani u odnosu na inostrane kolege. 

Apelujemo na Sekretarijat za kulturu Grada Beograda da u najkraćem mogućem roku raspiše konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2024. godinu kako bi se umanjila šteta koja nastaje usled ovakve loše prakse upravljanja kulturom u glavnom gradu. (kraj) dep/dj

Share: