Napuštanje školovanja

11:26 01. 03. 2024. FoNet | Bojan Bednar

PRIŠTINA - Misija OEBS na Kosovu saopštila je danas da je od 2020 do 2023. godine više od 400 učenika na Kosovu napustilo školovanje i da je to posebno zastupljeno među decom iz ranjivih zajednica, kao što su kosovski Romi, Aškalije i Egipćani.

U izveštaju OEBS istaknuto je da napuštanju školovanja doprinose loši društveno-ekonomski uslovi i česta diskriminacija.

Izveštaj pokazuje da je 43 odsto slučajeva napuštanja školovanja iz zajednice Aškalija i isto toliko iz zajednice Egipćana, da je 13 odsto iz romske zajednice i jedan odsto iz većinske zajednice. (kraj) vbr/bdb/dj

Share: