Opstrukcija rada pravosuđa

15:51 18. 03. 2024. FoNet | Anđelija Stojković

BEOGRAD - Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) saopštio je danas da je opstrukcija rada pravosuđa evidentna i da poprima najrazličitije forme - od nastavka kontrolisanja i disciplinovanja pravosuđa od izvršne i zakonodavne vlasti do potpune pasivizacije sudske vlasti koja ne reaguje na pojave ugrožavanja nezavisnosti i samostalnosti.

CEPRIS je na redovnoj godišnjoj Skupštini ocenio da više od dve godine od promene Ustava Srbije efekti reformi izostaju u praksi, a pojedini negativni trendovi su pojačani, navedeno je u saopštenju.

Pravosuđe nakon ustavne reforme sistematski ćuti na masovna kršenja prava građana, istakao je CEPRIS, dodajući da u Srbiji nema rešenih, ni iniciranih predmeta organizovanog kriminala i visoke korupcije kada je u njih upleten neko iz državnog vrha. (kraj) vem/and/dj

Share: