Jačanje održive poslovne prakse

11:53 17. 04. 2024. FoNet | Desk

BEOGRAD - Konfindustrija Srbija, udruženje italijanskih industrijalaca u Srbiji, predstavila je inicijativu ESG Lab pokrenutu sa ciljem pružanja praktične podrške malim i srednjim preduzećima u usvajanju i implementaciji ESG standarda i održive poslovne prakse kroz direktne inicijative, edukativne seminare i primere najbolje prakse. 

Cilj nam je da kroz direktnu podršku, inicijative i lobiranje, podržimo mala i srednja  preduzeća u prilagođavanju ESG standardima. Takođe, cilj je da sačuvamo njihovu konkurentsku poziciju te podstaknemo razvoj održivih poslovnih praksi. Ono što bih posebno želela da istaknem jeste da ESG Lab predstavlja našu posvećenost u praćenju trendova jer integracija ESG standarda jeste "mainstream" i izuzetno je važno ne samo za same kompanije, već je važan faktor u oblikovanju strategija kada je reč o udruženom biznisu", izjavila je, otvarajući konferenciju, direktorka Konfindustrije Srbija Irena Brajović.

Jučerašnji skup organizovan sa ciljem da podigne svest o ključnim pitanjima održivosti, društvene odgovornosti i upravljanja, označava početak pružanja konkretnih oblika podrške preduzećima na planu unapređenja održivih poslovnih praksi, lakše implementacije ESG strategije, kao i unapređenja ESG izveštavanja.

Inicijativa se realizuje uz institucionalnu podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i u saradnji sa partnerima: Banca Intesa, Deloitte, Bureau Veritas, Advokatska kancelarija Sekulović, Business Intelligence Institute i SIAD Group, koji će svojim znanjem i ekspertizom pomoći kompanijama da prilagode poslovanje ESG standardima. (kraj) dep/dj

Share: