Podcast

Selektivna upotreba znakovnog jezika

Diskriminacija gluvih

13. 05. 2022. 12:57 | FoNet | Katarina Tomović

BEOGRAD - U medijima je veoma mala zastupljenost tumača za gluve, pa trenutno samo Radiotelevizija Srbije (RTS) u svojim vestima ima tumača, ali ne više na Prvom, već na Trećem kanalu, izjavila je FoNetu sudski tumač za gluve Julijana Lekić, ukazujući da je to velika diskriminacija osoba sa hendikepom.

Share: