Promo

ciljevi najodrživijeg proizvođača pića na svetu

Do 2040. godine nula emisije CO2

12. 10. 2021. 15:41 | FoNet

BEOGRAD - Kompanija Coca-Cola HBC saopštila je da će investirati 250 miliona evra u smanjenje emisije gasova do 2025., a emisiju gasova s efektom staklene bašte svesti na neto nulu u celom lancu vrednosti do 2040. godine.

Kroz postojeće ciljeve do 2030. godine kompanija će smanjiti svoju emisiju gasova sa efektom staklene baste za 25%, a u narednoj dekadi za jos 50%.

Kako bi uticala na emisije treće strane, kompanija će nastaviti da proširuje saradnju sa svojim dobavljačima na ostavarenju zajedničkih ciljeva u ovoj oblasti. Ukoliko nije moguće u potpunosti eliminisati emisije, kompanija će obezbediti investicije u druge mere prevencije klimatskih promena.

CIljevi kompanije jesu da pređe na 100% obnovljive izvore električne energije u svim svojim operacijama, a stalnim inovacijama uticati na energetsku efikasnost, da osnaži cirkularnu ekonomiju u oblasti ambalaže kroz veću upotrebu rPET ambalaže[1], usvajanjem opcija sa manje ambalaže i opcija sa povratnom ambalažom, smanjenjem plastike u sekundarnoj ambalaži, obezbedi energetski efikasne i ekološki prihvatljive frižidere za kupce, smanji emisiju štetnih gasova iz sirovina i uvede program „Zeleni vozni park“, koji za cilj ima prelazak na vozila sa nižom stopom emisije CO2.    

Glavni izvršni direktor Coca-Cola HBC grupe Zoran Bogdanović rekao je da je „ta obaveza krajnja destinacija ambicioznog puta ka održivoj budućnosti, koja je započeta pre mnogo godina".

"Tvaj korak je u skladu sa našom filozofijom da podržimo društveno-ekonomski razvoj naših zajednica i ostvarimo pozitivan uticaj na životnu sredinu. Iako još nemamo sve odgovore, naš plan, dosadašnji rezultati i partnerski pristup daju nam samopouzdanje da ćemo ih ostvariti”, dodao je Bogdanović.

Kompanija uspešno posluje i na tržištu Srbije i to već više od pola veka, a svoje rezultate u oblasti održivog poslovanja tradicionalno predstavlja javnosti i zainteresovanim stranama kroz lokalni Izveštaj o održivosti.

“Želimo da budemo odgovoran i pouzdan partner zajednici u kojoj poslujemo i osnažimo je u ekonomskom, socijalnom i ekološkom domenu. Ponosni smo na činjenicu da od 1. jula 2020. godine, sva električna energija koju koristimo u obe punionice u Srbiji, 100% potiče iz obnovljivih izvora energije. Zahvaljujući tome, tokom 2020. uštedeli smo 11.707 tona CO2”, navodi generalni direktor Coca-Cola HBC Srbija Svetoslav Atanasov.  

Coca-Cola HBC jedna je od prvih kompanija koja je postavila naučno zasnovane ciljeve u oblasti održivosti i na njihovom ispunjenju kontinuirano radi.

U prethodnih deset godina, kompanija je prepolovila direktnu emisiju gasova sa efektom staklene bašte, a plan smanjenja ugljen-dioksida do 2030. već je usvojen i odobren i zasniva se na budućnosti u kojoj globalno zagrevanje neće prelaziti 1,5 °C.  (kraj) dep

Share: