Pretraga

Tag: monitoring, Pogodaka: 14

REM subjektivno ocenjuje

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) nema akt kojim je propisana metodologija kojom se utvrđuje da li pružaoci medijskih usluga poštuju član 47. Zakona o elektronskim medijima kojim se garantuje ustavno pravo građana Srbije na objektivno, istinito i blagovremeno informisanje, saopštio je danas Biro za društvena istraživanja (BIRODI).

16. 11. 2021.

Porast broja kršenja Kodeksa

Savet za štampu saopštio je danas da je redovni monitoring pokazao drastičan porast broja slučajeva u kojima dnevni listovi krše odredbe Kodeksa novinara Srbije i naveo da je tokom oktobra 2021. godine nekoliko puta zabeleženo više od 50 prekršaja dnevno.

25. 10. 2021.

RTS bez kritike Vučića

Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) izjavio je danas da je novo istraživanje monitoringa Dnevnika RTS, u periodu od 15. marta do 30. aprila ove godine, pokazalo da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio predstavljen dva sata i devet minuta i to bez jedne sekunde kritike.

09. 06. 2021.

REM da objavi bazu monitoringa

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozvao je danas Savet Regulatorne agencije za elektronske medije (REM) da javno objave bazu monitoringa medija o izveštavanju tokom izborne kampanje kako bi stručna i naučna javnost dodatnim analizama mogla da doprinese stvaranju istraživačke građe kao osnove za dijalog o medijskim izbornim uslovima.

06. 11. 2020.