Svet

STRATEŠKI OKVIR SVETSKE BANKE

Kredit 750 miliona dolara

20. 07. 2022. 12:36 | FoNet | Desk

SARAJEVO - Svetska banka odobrila je danas petogodišnji zajam od 750 miliona dolara za održivi oporavak Bosne i Hercegovine od pandemije virusa korona, za strukturne reforme koje će omogućiti otvaranje novih radnih mesta i inkluziju ranjivih grupa, kao i za programe zelene ekonomije, izvestila je BHTV.

Reč je o strateškom "Okviru partnerstva sa zemljom" (CPF) za period 2022-2026, koji se nadovezuje na trideset godina čvrstog partnerstva između BiH i Grupacije Svetske banke. (kraj) dar/dep/dpv

Share: