OVDE IDE DOUBLECLICK CODE ZA LEVI BRANDING
OVDE IDE DOUBLECLICK CODE ZA DESNI BRANDING

Društvo

Reagovanje Misije OEBS

Pospešiti uzajamno poverenje

31. 07. 2020. 16:35 | FoNet

BEOGRAD - Uprava za sprečavanje pranja novca i druge institucije zaista moraju da istraže povezanost pranja novca i finansiranja terorizma, ali moraju, takođe, da poštuju nezavisnost civilnog društva i slobodu medija, rečeno je danas FoNetu u Misiji OEBS u Srbiji.

 

Prema stavu Misije OEBS, Uprava za sprečavanje pranja novca ima nadležnost da uputi zahtev bankama za informacije o računima i transakcijama. ukoliko ima razloga da se sumnja na pranje novca ili finansiranje terorizma. Takvo ovlašćenje, kako se napominje, treba da se sprovodi isključivo u skladu sa uslovima predviđenim zakonom.

Premda pojedine organizacije iz NVO sektora mogu biti ranjivije u pogledu rizika od finansiranja terorizma i pranja novca, Misija OEBS uviđa da se na "navedenom spisku nalaze mnoge organizacije civilnog društva koje imaju ugled nezavisnih i rigoroznih u analizi javnih interesa i koje su poznate po transparentnosti u finansiranju".

Uprava za sprečavanje pranja novca i druge institucije zaista moraju da istraže povezanost pranja novca i finansiranja terorizma. Takođe, moraju da poštuju nezavisnost civilnog društva i slobodu medija, poručuje Misija OEBS u Srbiji.

U skladu sa svojim mandatom, Misija će nastaviti da radi u partnerstvu sa vladom, civilnim društvom i medijima, kako bi se pospešilo uzajamno poverenje i poštovanje vladavine prava, što predstavlja osnovu za fer saradnju u obavljanju njihovih funkcija, i obezbedilo lokalno rukovođenje dostignućima reformi.

Kao što pokazuje usvajanje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela, uz akcioni plan za prve 2,5 godine sprovođenja, inkluzivna diskusija koja uključuje različite sagovornike, a predstavlja jedan od ključnih mehanizama OEBS, može da iznedri rezultate koji su važni za celokupno društvo.

U tom smislu, Misija OEBS u Srbiji spremna je da pruži dalju podršku institucijama koje su odgovorne za sprečavanje pranja novca u obavljanju njihove ključne uloge efikasno i u skladu sa zakonom.

Istovremeno, Misija OEBS, takođe, potvrđuje svoju podršku nezavisnom novinarstvu i civilnom društvu, kao stubovima demokratskog života. (kraj) def

Share: