Društvo

Ratko Dmitrović na čelu Saveta za prava deteta

Zaštita prava dece i mladih

21. 07. 2021. 18:08 | FoNet | Ivica Strnčević

BEOGRAD - U Beogradu je danas održana konstitutivna sednica Saveta za prava deteta, na čijem čelu je ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović, koji je istakao da je uloga tog tela da inicira mere za usklađivanje politika Vlade koje se odnose na decu i mlade u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalnih pitanja.

Pored toga, Savet daje preporuke u oblasti brige o deci i predlaže politike ostvarivanja prava dece u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici.

Dodao je da Savet prati i primenu propisa koji se odnose na ostvarivanje prava deteta, daje inicijative za njihove izmene, prati primenu Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja i koordinira sprovođenje nacionalnih odredaba za sprečavanje zloupotrebe dečjeg rada. (kraj) is/dpv

Share: