Agencija nema nikakvu ulogu

17:24 10. 07. 2024. FoNet | Desk ekipa FoNeta

BEOGRAD - Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije nema nikakvu ulogu u slučaju pokrenutog zahteva za upis prava svojine u korist kompanije Serbia ZiJin Copper d.o.o. Bor, na katastarskoj parceli broj 1257/13 KO Majdanpek, izjavio je danas FoNetu direktor Agencije Đorđe Milić.

Reagujući na medijske napise da će kompanija Srbija Zijin Copper d.o.o. Bor bez naknade u svojinu dobiti 3,3 miliona kvadrata zemljišta, on je objasnio da se postupak za konverziju prava korišćenja u pravo svojine, prema Zakonu o planiranju i izgradnji, primenjuje samo na građevinsko zemljište.

Kako je naglasio, zemljište u Majdanpeku o kojem je reč nije građevinsko zemljiste, već zemljište na kojem se obavlja eksploatacija mineralnih sirovina.

Kompanija Serbia ZiJin Copper d.o.o. Bor nikada nije uputila zahtev za pretvaranje prava korisćenja u pravo svojine zemljišta (konverziju) Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Srbije, poručio je Milić.

Prema tome, kako je zaključio, Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije nema nikakvu ulogu u slučaju pokrenutog zahteva za upis prava svojine u korist kompanije Serbia ZiJin Copper doo Bor, na katastarskoj parceli broj 1257/13 KO Majdanpek.

Share: