Pomeranje granice za penziju

10:29 11. 02. 2024. FoNet | Vera Barišić

BEOGRAD - Vojni sindikat Srbije pozvao je danas Ministarstvo odbrane da saopšti da li je tačno da radi na izmeni propisa kojima bi se podigla starosna granica za odlazak u penziju, smanjio iznos otpremnine za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada.

Sindikat je u saopštenju naveo da nezvanično saznaje da Ministarstvo odbrane radi na tekstu izmena i dopuna Zakona o Vojsci Srbije, sa namerom da se podigne starosna granica za odlazak u penziju sa 53 godine života na 55 za podoficire i oficire do čina potpukovnika, ali i za ostale oficire višeg čina, sa 55 na 57 godina.

Prema tvrdnjama tog sindikata, priprema se i izmena podzakonskih akata koji uređuju iznos otpremnine za odlazak u penziju, tako da će se sa sadašnjih pet bruto plata, otpremnina smanjiti na iznos u visini dve neto prosečne plate u Republici. (kraj) vbr/bdr

Share: