Ekonomija

Kompanija nis beleži

Gubitak 10 milijardi

29. 07. 2020. 13:57 | FoNet | Ivana Šanjević

Novi Sad - Kompanija NIS saopštila je danas da je, u složenim okolnostima pandemije korona virusa, uspela da očuva pokazatelj EBITDA na pozitivnom nivou od 2,3 milijarde dinara, kao i pozitivan novčani tok od 6,3 milijarde dinara, ali je zbog negativnih makroekonomskih trendova zabeležen neto gubitak od 10,2 milijarde dinara.

U prvom polugodištu tekuće godine obračunate obaveze NIS grupe po osnovu javnih prihoda iznose 83,9 milijardi dinara, što je pet odsto više nego u prvom polugodištu 2019. godine, navodi se u izveštaju o poslovanju prvih šest meseci 2020. godine.

Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad je na sednici 30. juna donela odluku o isplati dividende iz dobiti za 2019. godinu na osnovu koje će ukupno biti isplaćeno 4,4 milijarde dinara. (kraj) vip/ivt

Share: