Odgovorno poslovanje

12:37 27. 02. 2024. FoNet | Anđelija Stojković

BEOGRAD - Komapnija Ziđin Majning Srbija saopštila je danas da je prva kompanija u Srbiji i prva kompanija u okviru Ziđin Majning grupe koja je potvrdila usklađenost poslovanja sa međunarodno priznatim standardom SA8000 koji uređuje oblast društveno odgovornog poslovanja na radnom mestu.

Time se potvrđuje posvećenost kompanije da uspeh meri ne samo prema finansijskim kriterijumima, već i na osnovu poštovanja ljudskih prava, bezbednosti i zdravlja na radu i drugih aspekata društvene odgovornosti.

Ovo usklađivanje se zasniva na Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, UN konvenciji o pravima deteta i 11 konvencija Međunarodne organizacije rada, čime je kompanija potvrdila koncept svog društveno odgovornog poslovanja koji se bazira na poštovanju ljudskih prava, pridržavanju poslovne etike i društveno primenljivih praksi na radnom mestu, navodi se u saopštenju. (kraj) mjj/and/mk

Share: