Hotel za pčele

18:58 21. 05. 2024. FoNet | Desk

BEOGRAD - U Beogradu je obeležan Svetski dan pčela i otvaranje hotela za pčele čiju izgradnju su finasirali Ambasada Slovenije u Beogradu, EUNIC Srbija i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

Share: