Povoljnost za pušače

12:29 07. 07. 2021. FoNet

BEOGRAD - Pušači koji pređu sa cigareta isključivo na GLO, vodeći BAT-ov proizvod za zagrevanje duvana, mogu značajno smanjiti izloženost određenim štetnim materijama i indikatorima koji se dovode u vezu s određenim bolestima povezanim sa pušenjem.

Novo istraživanje objavljeno u The Journal of Internal and Emergency Medicine pokazalo je da potpuni prelazak na GLO ima sličan uticaj na biomarkere pušača kao i prestanak pušenja.

Za većinu biomarkera koji su mereni u studiji, kod ljudi koji koriste glo, ustanovljena su smanjenja slična onima kod učesnika studije koji su u potpunosti prestali da puše.

„Ovo su uzbudljivi rezultati jer nam omogućuju da shvatimo potencijal smanjenog rizika koji može imati potpuni prelazak na glo. Studija pokazuje da pušači koji pređu na glo mogu smanjiti svoju izloženost određenim štetnim materijama, što smanjuje rizik od razvoja određenih bolesti povezanih sa pušenjem.*  Značajno smanjenje BoPH vrednosti, koje se mogu uporediti sa potpunim odvikavanjem, vrlo je ohrabrujuće i pruža dalju naučnu osnovu da glo doprinosi konceptu smanjenja štete, te na taj način podupire našu ambiciju da ostvarimo A Better TomorrowTM smanjenjem uticaja našeg poslovanja na zdravlje”, rekao je direktor naučnih istraživanja BAT-a dr David O’Rejli.

Korisnici su u studiji pokazali značajno smanjenje biomarkera za rizik od raka pluća, značajno smanjenje broja belih krvnih zrnaca – inflamatornog markera koji ukazuje na rizik od kardiovaskularnih bolesti i drugih bolesti povezanih s pušenjem, poboljšanje HDL holesterola povezanog sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, poboljšanje u dva ključna pokazatelja zdravlja pluća, kao i poboljšalje ključnog pokazatelja oksidativnog stresa, odnosno procesa koji se javlja u nekoliko bolesti povezanih sa pušenjem.

Studija je osmišljena kako bi istražila potencijal smanjenja rizika u slučaju korištenja glo-a u realnim uslovima, a ne u kontrolisanom okruženju.

Jedina intervencija bila je mesečna poseta klinici gde su učesnicima uzimani uzorci krvi, urina i realizovana druga merenja. Ti uzorci testirani su na „biomarkere izloženosti“ (na odabrane štetne sastojke dima od cigareta) i „biomarkere potencijalne štete“.

Dallji rezultati studije će biti završeni do kraja 2021. godine, kada će biti utvđeno da li se zadržava smanjena izloženost štetnim materijama i biomarkerima potencijalne štete tokom trajanja studije. (kraj) dep

Share: