Politika

Skupština Srbije usvojila propise

O terorizmu i bankama

10. 06. 2021. 19:14 | FoNet | Leposava Čolić

BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma kojim se uređuje uspostavljanje i sadržina jedinstvene nacionalne baze podataka, pristup, korišćenje i zaštita podataka, nadzor i kontrola nad sprovođenjem zakona, kao i druga pitanja od značaja za njeno funkcionisanje i razvoj.

U Zakonu je navedeno da se ova baza podataka uspostavlja u cilju efikasne razmene podataka i informacija između nadležnih organa.

Poslanici su usvojili Zakon o davanju garancije Srbije u korist OTP banke Srbija A.D. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća Srbijagas Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu radi gasifikacije Borskog i Zaječarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Paraćin - Boljevac - Rgotina - Negotin - Prahovo, a kredit iznosi 66 miliona evra. (kraj) vbr/lč/dpv

Share: