Neistinite tvrdnje

10:28 12. 09. 2022. FoNet | Vera Barišić

BEOGRAD - Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je danas da nema nikakve veze sa angažovanjem obezbeđenja za obavljanje rudarskih aktivnosti na planini Starica kod Majdanpeka, niti je nadležno da daje takve naloge.

Povodom snimaka sa planine Starica koje su objavili pojedini mediji i izjava osoba čiji se identitet na snimku ne može jasno utvditi, Ministarstvo je naglasilo da su njegove nadležnosti i ovlašćenja jasno utvrđena zakonima i drugim propisima i da su tvrdnje da je izašlo iz okvira zakona apsolutno neistinite i zlonamerne.

U saopštenju se podseća da se Ministarstvo po pitanju rudarskih radova na eksploatacionom polju na planini Starica do sada više puta oglašavalo i informisalo javnost o postupanju nadležnih državnih organa i svim preduzetim radnjama. (kraj) vbr/dj

Share: