Usklađenje sa EU

20:38 01. 06. 2023. FoNet | Ivana Šanjević

BEOGRAD - Vlada Srbije saopštila je da je danas usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, čime se nacionalno zakonodavstvo u oblasti energetike usklađuje sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Predloženim izmenama se uspostavlja Republička komisija za energetske mreže, kao samostalan i nezavisan organ Srbije za kontrolu operatora prenosnog sistema električne energije i operatora transportnog sistema prirodnog gasa, čiji je osnivač Republika, dodaje se u saopštenju.

Kontrolu nad energetskim subjektima koji obavljaju delatnost proizvodnje, distribucije i snabdevanja
električnom energijom, odnosno prirodnim gasom, obavljaće vlada. (kraj) drp/ivt/mk

Share: