Evropski sud o pripadnicima DB

14:39 04. 04. 2023. FoNet | Ivana Šanjević

STRAZBUR - Evropski sud za ljudska prava saopštio je danas da je u slučaju rukovodilaca nekadašnje Službe državne bezbednosti Milana Radonjića i Ratka Romića prekršena Evropska konvencija o ljudskim pravima u delu koje se tiče prava na slobodu i bezbednost, odnosno prava da sud brzo odluči o zakonitosti pritvora.

Slučaj se bavi dužinom postupka pred Ustavnim sudom oko revizije određenog pritvora, a krivični proces u njihovom slučaju je još u toku.

Dodaje se da Evropski sud za ljudska prava nije video razlog da se ne složi sa nalazima Ustavnog suda da je prvih godinu dana i dva meseca pritvora Radonjiću i Romiću opravdano, između ostalog, potrebom očuvanja javnog reda, ali da za preostale dve godine i tri meseca njihovog pritvora taj razlog više nije bio validan.

"Iako su nacionalni sudovi priznali povredu prava podnosilaca predstavke, sud je primetio da im nije dodeljena nikakva naknada i shodno tome je odbijeno odbacivanje slučaja zbog nedostatka statusa žrtve i sud smatra da je došlo do povrede člana 5, stava 3", dodaje se.

Sud je razmatrao zašto je Ustavnom sudu bilo potrebno više od dve godine da donese odluku o zakonitosti pritvora i izneo zaključak da se to ne može smatrati "brzim" u smislu člana 5, stava 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima, istakli su iz suda u Strazburu.

Evropski sud za ljudska prava je presudio da Srbija mora Radonjiću i Romiću da plati po 1.000 evra na ime nematerijalne štete. (kraj) is/ivt/dj

Share: