Ispunjeno 10 od 13 preporuka

13:07 08. 12. 2023. FoNet | Ivana Šanjević

STRAZBUR - Grupa država protiv korupcije (GRECO), telo Saveta Evrope, konstatovala je u danas objavljenom izveštaju da je Srbija na zadovoljavajući način primenila 10 od 13 preporuka koje su joj date 2015. godine za sprečavanju korupcije u odnosu na poslanike, sudije i tužioce.

U saopštenju se dodaje da tri preporuke ostaju delimično sprovedene, a usvajanjem najnovijeg izveštaja završava se četvrti tematski krug monitoringa za Srbiju.

Kada je reč o poslanicima, većina preporuka je ispunjena na zadovoljavajući način, a preporuka koja je ostala delimično sprovedena odnosi se na transparentnost zakonodavnog procesa, jer nije došlo do pomaka u poboljšanju formalnih parlamentarnih pravila o vremenu objavljivanja rada parlamenta i upotrebi hitne procedure, ukazuje GRECO.

Što se tiče sudija i tužilaca, usvajanje ustavnih reformi omogućilo je sprovođenje većine preporuka GRECO.

U saopštenju se navodi da se dve preporuke, koje se vode kao delimično sprovedene, tiču sastava i uloge Državnog veća tužilaca, kao i na reformu procedura za zapošljavanje i napredovanje javnih tužilaca i njihovih zamenika.

U saopštenju SE se navodi da GRECO nastavlja praćenje u petom krugu, koji se fokusira na sprečavanje korupcije i promovisanje integriteta u vladi i agencijama za sprovođenje zakona. (kraj) mjj/ivt/dj

Share: