Firma iz Srbije pod sankcijama

15:35 23. 02. 2024. FoNet | Davor Lukač

BEOGRAD - Centrala Poreske uprave je 14. februara počela kontrolu u kompaniji Conex, koja se nalazi u paketu sankcija Saveta Evropske unije protiv Rusije, a iz dostupnih podataka vidi se da se nadzor sprovodi po odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 29, objavio je danas Forbes Srbija.

Reč je o firmi koja je osnovana 1992. godine, njena delatnost su konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem, u vlasništvu je izvesnog Aleksandra Ivanovića koji ima 50 godina, a direktorka firme je Nadica Stošić (45).

Firma je najpre osnovana u Valjevu, da bi potom prešla u Beograd, reč je o mikro preduzeću sa dva zaposlena, a jedno vreme bila je i neaktivna.

Prema poslednjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu, kompanija je ostvarila ukupne prihode od 119 miliona dinara, ali je imala i nešto veće rashode, pa je zabeležila neto gubitak od 254.000 dinara.

Ivanović je pored firme Conex imao i preduzeće za trgovinu na veliko električnim aparatima za domaćinstvo Elektro Concept Valjevo, ali je toj firmi pre godinu i tri meseca oduzet PIB.

Stošić je, pored toga što je direktorka Conex, takođe suvlasnica firme Balkan Backerei Buro osnovane 2021, gde ima 10 odsto udela.

Većinski vlasnik firme sa 90 odsto udela je švajcarska kompanija Balkan Backerei Buro GmbH dok je zakonski zastupnik Džon Mejson, državljanin Australije.

Stošić je iz Vranja i bila je zastupnik udruženja Inicijativa za integracije iz tog grada, koje je obrisano iz registra još 2017. godine.

Do aprila 2013. godine bila je i direktorka beogradske firme Devotion, koja je brisana 2019. iz registra usled prinudne likvidacije.

Prema članu 29 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Agencija za privredne registre ne sme da registruje najvažnije statusne promene kod firmi kod kojih je pokrenut nadzor - promenu osnivača, oblika organizovanja, naziva, delatnosti, visinu uloga, promenu sedišta ili bilo koju promenu od značaja za utvrđivanje poreza.

Agencija, takođe, ne može da uradi brisanje firme po zahtevu njenog zastupnika, da registruje statusne promene i obavlja promene drugih podataka do obaveštenja Poreske uprave da je kontrola završena.

To se odnosi ne samo na poresku kontrolu Poreske uprave već i na kontrolu poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela. (kraj) vbr/dal/dj

Share: