Brnabić o preporukama ODIHR

18:57 15. 03. 2024. FoNet | Leposava Čolić

BEOGRAD - Predsednica Vlade Srbije u tehničkom mandatu Ana Brnabić upoznala je danas učesnike sastanka Radne grupe za unapređenje izbornih uslova sa svime što je do sada urađeno u cilju ispunjenja preporuka ODIHR iz završnog izveštaja te institucije nakon izbora održanih u decembra prošle godine u Srbiji.

Što se tiče preporuke broj jedan, postojeća Radna grupa, koju je formirala aktuelna Vlada, aktivno će raditi na sprovođenju preporuka ODIHR do formiranja nove Vlade, kada će biti formirana nova Radna grupa, koja će nastaviti da na inkluzivan način radi na sprovođenju preporuka sa svim relevantnim subjektima, navodi se u saopštenju Vlade.

U okviru preporuke broj dva, završen je rad na Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima, kojima se, između ostalog, predviđa da pohađanje obuke za rad u lokalnoj izbornoj komisiji, odnosno biračkom odboru, bude uslov za imenovanje u te organe, kako u stalnom, tako i u proširenom sastavu.

U pogledu preporuke broj tri, ODIHR je dostavio komentare na Nacrt programa edukacije birača i predložio održavanje radionice u Beogradu, radi daljih konsultacija o utvrđivanju konačnog teksta programa edukacije.

Što se tiče preporuke broj četiri, održan je sastanak radne grupe za analizu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku, a 8. marta upućen je poziv ODIHR za delegiranje tehničke pomoći za birački spisak.

O preporukama broj pet i šest razgovaraće se na inkluzivan način sa svim relevantnim subjektima, a preporuka broj sedam odnosi se na Regulatorno telo za elektronske medije.

Preporuka broj osam je u potpunosti implementirana, pa je broj za sada ispunjenih preporuka porastao na tri.

Republička izborna komisija je na internet prezentaciji objavila podatke o rodnoj zastupljenosti u svim lokalnim izbornim komisijama i priprema izmenu Uputstva za predlaganje lica u biračke odbore, tako da će se podaci o rodnoj zastupljenosti voditi na nivou biračkog odbora, opštine, grada i cele Srbije, a ti podaci će biti obrađeni i za predstojeće beogradske izbore.

Kada je reč o preporuci broj devet, pripremljen je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke Narodne skupštine o organizaciji i radu Službe republičkog parlamenta.

Preporuka deset zahteva izmene Ustava Srbije i za njeno ispunjenje je potrebno postići širi društveni konsenzus.

Što se tiče preporuke broj 11, završen je rad na zakonima o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima, kojima se, između ostalog, menja dosadašnje pravilo i propisuje mogućnost da birač potpisom podrži više izbornih lista.

U pogledu preporuke broj 12, završen je rad na Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, kojim se, između ostalog, briše mogućnost odbijanja izborne liste bez prethodnog nalaganja otklanjanja nedostatka koji je razlog za odbijanje.

U cilju ispunjenja preporuke broj 13, dogovoreno je osnivanje kontakt centra za prijavu kršenja ovih odredbi u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave d 13. marta ove godine, u ministarstvu se uspostavlja Kontakt centar za prijem pritužbi.

Što se tiče preporuke broj 14, predložene su različite mere u zajedničkom radu sa timovima Poverenice za rodnu ravnopravnosti i Ministarstvom za ljudska i manjiska prava i društveni dijalog.

Na polju ispunjenja preporuke broj 15, Agencija za sprečavanje korupcije dostavila je inicijativu za izmenu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti Ministarstvu finansija, na osnovu koje je to ministarstvo dostavilo predlog izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti u skladu sa ovom preporukom.

O preporuci broj 16 dogovoreno je da se razgovara u širem sastavu, na inkluzivan način sa svim relevantnim subjektima.

Radi ispunjenja preporuke broj 17, Agencija za sprečavanje korupcije je dostavila inicijativu za izmenu Zakona o sprečavanju korupcije Ministarstvu pravde, na osnovu koje je to ministarstvo dostavilo predlog izmene Zakona o sprečavanju korupcije u skladu sa ovom preporukom.

U cilju ispunjenja preporuke broj 18, naredne nedelje biće održan sastanak stalne Radne grupe za bezbednost novinara, a preporuka broj 19 odnosti se na rad medija.

Kada je reč o preporuci broj 20, završen je rad na predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima, kojima se, između ostalog, uvode dodatni kriterijumi za priznavanje manjinskog statusa i predviđaju mogući dokazi kojima podnosoci izbornih lista dokazuju da se kandidati za narodne poslanike bave manjinskim pravima.

Preporuka broj 21 je u nadležnosti sudske vlasti, a što se tiče preporuke broj 22, međunarodni posmatrači biće i ubuduće, kao i do sada, dobrodošli u Srbiju radi posmatranja izbornih procesa i imaće sve neophodne uslove za neometan rad.

Zarad ispunjenja preporuke broj 23, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uputilo instrukciju svim lokalnim izbornim komisijama da u cilju omogućavanja boljih uslova na biračkim mestima na dan izbora razmotre i izvrše adekvatnu podelu biračkih mesta na kojima glasa više od 1.800 birača, u smislu obrazovanja dva ili više biračkih mesta.

Kako bi se ispunila preporuka broj 24, Ministarstvo pravde izradilo je predlog izmena Zakona o Ustavnom sudu.

Što se tiče preporuke broj 25, ODIHR će sa Republičkom izbornom komisijom obaviti konsultacije i preciziraće je u narednim danima.

Republička izborna komisija je uputila ODIHR molbu za dobijanje pojašnjenja i detaljnijeg obrazloženja te preporuke, a po dobijanju traženih informacija, pristupiće se razmatranju načina za njeno ispunjenje.

Na poziv predsednice Vlade, sastanku Radne grupe prisustvovali su i predstavnici ODIHR, OEBS, delegacije Evropske unije u Srbiji, kao i predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju. (kraj) is/lč/mk

Share: