Promo

Banka Intesa

Nov model ulaganja

07. 12. 2020. 11:56 | FoNet | Vera Barišić

BEOGRAD - Vrednost imovine pod upravljanjem Intesa Invest, Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom, premašila je 104 miliona evra, saopštila je danas Banka Intesa.

Kako se navodi, i svi ostali poslovni pokazatelji su na kraju novembra bili na istorijskim maksimumima - tržišno učešće je preko 26 odsto, a vrednost investicione jedinice Intesa Invest Comfort Euro fonda je dostigla vrednost od 8,94 evra, dok je vrednost investicione jedinice Intesa Invest Cash Dinar fonda iznosila 1.057,42 dinara.

Intesa Invest u svojoj ponudi ima novi model ulaganja slobodnih sredstava u evrima, sa ciljem ostvarivanja stabilnog prinosa, uz najviši nivo stabilnosti uloženih sredstava. Intesa Invest Cash Euro UCITS fond namenjen je fizičkim i pravnim licima zainteresovanim za najoptimalniji način upravljanja viškom likvidnih sredstava u evrima, uz najniži stepen investicionog rizika. (kraj) vbr/dj

Share: