Pretraga

Tag: ZAŠTITNIK GRAĐANA, Pogodaka: 1

Ne traumatizovati maloletne žrtve

Zaštitnik građana apelovao je danas da nadležni organi, u cilju sprečavanja sekundarne viktimizacije dece žrtava krivičnih dela, prilikom njihovog saslušanja u potpunosti primenjuju tehnička sredstva za prenos slike i zvuka kako se ne bi ponovilo da maloletna žrtva bude nekoliko puta saslušavana o traumatičnom događaju.

23. 02. 2021.