Usvojen migracioni profil

17:30 28. 06. 2023. FoNet | Leposava Čolić

BEOGRAD - Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije izradio je, a Vlada usvojila, Migracioni profil Republike Srbije za 2022. godinu, dokument koji objedinjuje podatke o svim kategorijama migranata, kao i opis i analizu sveukupnog stanja migracija u zemlji, saopšteno je danas.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije navodi da Migracioni profil nastoji da identifikuje i analizira ključne izazove u oblasti migracija i predstavlja sveukupan pregled statistika o migracijama i migracionim politikama u zemlji kako bi akterima koji se bave upravljanjem migracijama i široj javnosti dao sveobuhvatni uvid u stanje migracija.

Kategorije migranata razvrstane u skladu sa Uredbom 862/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. jula 2007. godine o Statistici zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti. (kraj) vip/lč/mk

Share: