Vrednovanje sudija

14:53 23. 05. 2024. | Ivana Šanjević

BEOGRAD - Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) saopštio je danas da je objavio sopstveni model Pravilnika o vrednovanju rada sudija i predsednika sudova, iako je Visoki savet sudstva na sednici 17. aprila ove godine doneo Pravilnik o vrednovanju sudija i predsednika sudova.

Reč je o veoma značajnoj oblasti koja zavređuje detaljnu analizu, pre svega sa aspekta praktične primene i posledica koje mogu proizaći iz ponuđenih rešenja, a koje značajno utiču na sudsku nezavisnost i unapređenje rada sudova sa ciljem jačanja poverenja u rad sudija, dodaje se u saopštenju.

Model CEPRIS sadrži konkretne pravce za ostvarivanje svrhe vrednovanja rada sudija - procenu, održavanje i unapređenje kvaliteta rada, uz poštovanje nezavisnosti sudije u cilju jačanja poverenja javnosti u rad sudije i suda.(kraj) vbr/ivt/bdr

Share: