Promo

Uklanjanje ograničenja pristupu tržišta

Radionica o Protokolu 6

14. 10. 2021. 17:35 | FoNet | Ivana Šanjević

BEOGRAD - Privredna komora Srbije, zajedno sa CEFTA sekretarijatom, organizovala je radionicu na temu CEFTA Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama, sa akcentom na to šta protokol tačno predviđa, koje prednosti donosi za privredu Srbije i regiona i kako može doprineti uspešnijem kreiranju zajedničkog regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu.

Protokol se posebno fokusira na ograničenja pristupa tržištima i ograničenja koja se povezuju sa diskriminacijom stranih preduzeća u odnosu na domaća.

U više od 100 različitih sektora, CEFTA strane su se obavezale da ne uvode, ili ako već postoje da uklone, ograničenja pristupu tržištu, kao i da obezbede isti tretman za domaće pružaoce usluga i one iz drugih strana CEFTA sporazuma.

Osim ovih odredbi, Protokol obezbeđuje i okvir za rad na daljem uklanjanju barijera, posebno u oblastima osetljivim za privredu kao što su licence, dozvole i profesionalne kvalifiakcije.

Protokol uvodi obavezu da se uklone ograničenja u trgovini usluga i pruža garanciju da se ograničenja neće uvoditi u budućnosti između strana iz CEFTA sporazuma, dodaje se u saopštenju. (kraj) is/ivt/dpv

Share: