Promo

profitabilnost i snažan rast premija Generali grupe

Uspešno sprovođenje plana

16. 11. 2021. 13:50 | FoNet

BEOGRAD - Odlična profitabilnost, uz snažan rast premija, operativnih i neto rezultata. Izuzetno stabilna pozicija kapitala, potvrđuju da je Generali grupa na putu da uspešno sprovede strateški plan „Generali 2021“, saopštila je ta kompanija.

Snažan rast operativnog rezultata koji je dostigao 4,4 milijarde evra (+10%), zahvaljujući pozitivnom učinku životnog osiguranja, upravljanju imovinom i holdingom, kao i drugim poslovnim segmenatima, navodi se u saopštenju.

Segment neživotnog osiguranja pokazao je odličnu otpornost, uprkos većem uticaju potraživanja usled prirodnih katastrofa

Bruto fakturisane premije su porasle na 54,9 milijardi evra (+6,4%), uz podršku i  životnih osiguranja (+6,5%) i neživotnih osiguranja (+6,2%). Neto prilivi životnog osiguranja porasli su na 9,5 milijardi evra (+3%), prvenstveno zahvaljujući investicionim proizvodima osiguranja i proizvodima namenjenim zaštiti. Kombinovani racio bio je 91,3% (+1,6 p.p)

Neto rezultat je porastao za 74% i dostigao 2.250 miliona evra (1.297 miliona evra u prvih devet meseci 2020.).

 

„Rezultati za prvih devet meseci potvrđuju odlično poslovanje Grupe, tehničku profitabilnost i stabilne trendove u celokupnom poslovanju sa jednim od najvećih koeficijenata solventnosti u sektoru osiguranja. Neto prilivi u segmentu životnog osiguranja, prvenstveno od proizvoda investicionog osiguranja i zaštite, su u konstantnom porastu, dok neživotni segment ostaje otporan, uprkos većem uticaju potraživanja usled prirodnih katastrofa. Rezultati segmenta upravljanja imovinom nastavljaju da rastu, takođe zahvaljujući našoj „multi boutique” strategiji. Ovi rezultati, koji su u potpunosti u skladu sa uspešnim završetkom strateškog plana „Generali 2021“, pružaju stabilnu osnovu za novi trogodišnji plan koji ćemo predstaviti tržištu 15. decembra”, rekao je finansijski direktor Generali Grupe Kristijano Borean. (kraj) dep

Share: