Promo

podrška borbi protiv korona virusa

Koka kola dala 600.000 evra

11. 06. 2021. 11:48

BEOGRAD - Ukupna podrška Koka-kola sistema lokalnoj zajednici tokom borbe protiv korona virusa iznosila je 600.000 evra, objavila je danas ta kompanija predstavljajući najnoviji izvšetaj o održivom poslovanju u 2020. godini.

Kompanija je navela da je uvela više od 20 inovacija na svojim proizvodima i to od novih ukusa, različitih pakovanja i plasiranja inovativne ambalaže Next sokova koja je 82 odstobiljnog porekla, dodaje se u saopštenju.

Potrošnja vode po litri proizvedenog pića, ali i ukupna potrošnja energije je u periodu od 2007. do 2020. godine smanjena za 53 odsto, a od jula 2020. godine, obe punionice Coca-Cola HBC Srbija, kao i kompanija Bambi koriste električnu energiju iz 100 odsto obnovljivih izvora.

Zahvaljujući procesu olakšavanja ambalaže ostvarena je ušteda od 295 tona PET materijala.

Kompanije su aktivno radile na osnažavanju mladih ljudi u procesu pronalaska posla, a kroz programe podrške tokom 2020. godine prošlo je više od 1.200 mladih ljudi.

U razvoj lokalne zajednice uloženo je više 72.000.000 dinara i donirano 117 volonterskih sati.

Kompanije su u izazovnoj godini podržale 170 projekata i ostvarile saradnju sa više od 100 organizacija širom Srbije, navedeno se u saopštenju. kraj) vip/ivt/dj

Share: